Calendar financiar 2019

M MedLife S.A.

MED LIFE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, Romania

Codul de inregistrare fiscala: 8422035

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

 

 

 

CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2019

 

 

 

 

EVENIMENT

 

DATA

 

 

 

 

 

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2018

 

18 februarie 2019

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2018

 

18 februarie 2019

 

Publicarea Situatiilor financiare anuale auditate pentru 2018 (supuse aprobarii in Adunarea

 

22 martie 2019

 

Generala Anuala a Actionarilor)

 

 

 

 

 

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale auditate pentru

 

24 aprilie 2019

2018

 

 

 

 

Publicarea Situatiilor financiare anuale auditate si a Raportului anual pentru 2018

 

25 aprilie 2019

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea Raportului anual si a rezultatelor financiare pentru anul 2018

 

25 aprilie 2019

 

Publicarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2019

 

15 mai 2019

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2019

 

15 mai 2019

 

Publicarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2019

 

14 august 2019

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2019

 

14 august 2019

 

Publicarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2019

 

14 noiembrie 2019

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2019

 

14 noiembrie 2019

 


 _____________

 

Mihail Marcu

 

Director General