Calendar financiar 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 22.01.2018

Informare conform: art. 247 si 248 din Regulamentul ASF 5/2018 si art. 92, Titlul II, Cap. IV din Codul BVB

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Calendar de comunicare financiara 2019

 

In conformitate cu prevederile art. 247 si 248 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si ale art. 92 din Titlul II, Capitolul IV din Codul BVB - operator de piata, va transmitem calendarul de comunicare financiara al SIF Moldova pentru anul 2019.

 

 

Informatii comunicate

Data raportarii

Perioada  interdictie tranzactii cu actiuni SIF2 pentru persoanele cu acces la informatii privilegiate

1

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2018

26.02.2019

28.01.2019 - 26.02.2019

2

Conferinta telefonica cu analistii si investitorii privind prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2018

28.02.2019, ora 15

 

3

AGA de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2018 individuale si consolidate

18/19.04.2019

nu este cazul

4

Prezentarea Raportului anual de activitate si a rezultatelor financiare indivduale si consolidate pentru anul 2018

in 24 de ore de la aprobarea in AGA

nu este cazul

5

Prezentarea rezultatelor financiare la trimestrul I 2019

15.05.2019

16.04.2019 - 15.05.2019

6

Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2019

30.07.2019

01.07.2019 - 30.07.2019

7

Prezentarea Raportului semestrial si rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2019

16.09.2019

18.08.2019 - 16.09.2019

8

Prezentarea rezultatelor financiare la trimestrul III 2019

30.10.2019

01.10.2019 - 30.10.2019

 

Director General           

Claudiu Doros  

 

Ofiter Conformitate

Catalin Nicolaescu