Calendar financiar 2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Calendar financiar 2019 al SIF Banat-Crisana

 

In conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 92, Titlul II, Cap. VI, Sectiunea 2 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, va transmitem Calendarul financiar pentru anul 2019 al SIF Banat-Crisana:

Eveniment

Data

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare
la 31 decembrie 2018

28 februarie 2019

Adunarea Generala a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2018 individuale si consolidate

A doua jumatate a lunii aprilie 2019 *

Prezentarea Raportului anual si a rezultatelor financiare individuale si consolidate pentru anul 2018

A doua jumatate a lunii aprilie 2019

in termen de 24 de ore de la aprobarea AGA *

Prezentarea Raportului trimestrial si a rezultatelor financiare la trimestrul I 2019

15 mai 2019

Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2019

14 august 2019

Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2019

27 septembrie 2019

Prezentarea Raportului trimestrial si a rezultatelor financiare la trimestrul III 2019

6 noiembrie 2019

Intalniri cu analisti financiari, brokeri, investitori, agentii de rating si alti specialisti de piata

Vor fi comunicate ulterior

* Informatiile aferente punctelor respective vor fi comunicate BVB si actualizate in calendarul de comunicare financiara, dupa ce Consiliul de administratie al SIF Banat-Crisana va adopta o decizie referitoare la data de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor.

 

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi                                                     

RC Conformitate, Eugen Cristea