Calendar financiar 2020

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

 

 

 

Data: 08.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

                                                                       

 

 

In conformitate cu Capitolul VI, Sectiunea 2, Art. 92 – Codul B.V.B., va transmitem calendarul de comunicare financiara al Bursei de Valori Bucuresti pentru anul 2020:

 

 

1. Prezentarea rezultatelor financiare preliminare la 31.12.2019

 

Conferinta telefonica analisti si investitori

13.02.2020

2. Adunarea Generala a Actionarilor

29/30.04.2020*

3. Prezentarea Raportului anual la 31.12.2019

29/30.04.2020*

4. Prezentarea rezultatelor financiare la 31.03.2020

 

Conferinta telefonica analisti si investitori

14.05.2020

5. Prezentarea rezultatelor financiare la 30.06.2020

 

Conferinta telefonica analisti si investitori

13.08.2020

6. Prezentarea rezultatelor financiare la 30.09.2020

 

Conferinta telefonica analisti si investitori

12.11.2020

 

 

*Informatii privind data certa pentru punctele 2 si 3 vor fi comunicate Bursei de Valori Bucuresti dupa adoptarea de catre Consiliul Bursei a unei hotarari referitoare la data convocarii Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare la 31.12.2019.

 

 

 

 

Director General                                                     

Adrian Tanase