Calendar financiar 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 08 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Comunicat: Calendarul de comunicare financiara

In conformitate cu Cartea I, Titlul II, Capitolul VI, Sectiunea 2, art. 92, alin. 2 din Codul Bursei de Valori Bucuresti coroborat cu art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, va transmitem Calendarul de Comunicare Financiara al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pentru anul 2020:

Eveniment

Data

Perioada inchisa*

15-Jan-2020

13-Feb-2020

Rezultate financiare anuale preliminare – 2019

14-Feb-2020

 

Vineri

Raport Anual 2019 (material AGOA)

26-Mar-2020

 

Joi

Intalnire cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale 2019

27-Mar-2020

 

Vineri

Perioada inchisa*

29-Mar-2020

27-Apr-2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 2019

28-Apr-2020

29-Apr-2020

 

Marti

Miercuri

Publicarea Raportului Anual 2019

29-Apr-2020

Miercuri

Perioada inchisa*

15-Apr-2020

14-May-2020

Raport Trimestrial – Trimestrul I 2020 (ianuarie–martie)

15-May-2020

 

Vineri

Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

15-May-2020

Vineri

Perioada inchisa*

15-Jul-2020

13-Aug-2020

Raport Semestrial – Semestrul I 2020 (ianuarie–iunie)

14-Aug-2020

 

Vineri

Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

14-Aug-2020

Vineri

Perioada inchisa*

14-Oct-2020

12-Nov-2020

Raport Trimestrial – Trimestrul III 2020 (ianuarie–septembrie)

13-Nov-2020

 

Vineri

Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

13-Nov-2020

Vineri

*perioada inchisa se refera la 30 de zile calendaristice inainte de anuntarea unui raport financiar interimar sau al unui raport financiar de sfarsit de an in care emitentul nu poate face modificari asupra datelor calendaristice agreate in prezentul calendar financiar.

 

Catalin NITU

Andreea-Mihaela MIU

Presedinte al Directoratului

Membru al Directoratului