Calendar financiar 2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent, conform Capitolui VI, Sectiunea 2, articolul 92 (1) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata

Data raportului: 14.01.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Ref:                Eveniment important de raportat: Calendarul financiar pentru anul 2020

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. („SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra publicarii calendarului financiar pentru anul 2020, prezentat mai jos.

 

Eveniment

Data

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul 2019
Intalnire cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

26 februarie 2020 (miercuri)

Ora de desfasurare a intalnirii:

11:00 ora Romaniei

Locatia urmeaza a fi comunicata

Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale auditate pentru anul 2019

27 aprilie 2020 (luni)

Publicarea situatiilor financiare anuale auditate si a raportului anual pentru exercitiul financiar 2019

Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

28 aprilie 2020 (marti)

Ora de desfasurare a teleconferintei: 16:00, ora Romaniei

Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2020 (ianuarie-martie)
Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

13 mai 2020 (miercuri)

Ora de desfasurare a teleconferintei: 16:00, ora Romaniei

Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2020 (ianuarie-iunie)
Teleconferinta cu analisti financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

14 august 2020 (vineri)

Ora de desfasurare a teleconferintei: 16:00, ora Romaniei

Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2020 (ianuarie-septembrie)
Teleconferinta cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori

12 noiembrie 2020 (joi)

Ora de desfasurare a teleconferintei: 16:00, ora Romaniei

 

Cosmin Ghita                                                                    

Director General