Calendar financiar 2020

M MedLife S.A.

MED LIFE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, Romania

Codul de inregistrare fiscala: 8422035

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

 

 

 

CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2020

 

 

 

 

EVENIMENT

 

DATA

 

 

 

 

 

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2019

 

21 februarie 2020

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2019

 

21 februarie 2020

 

Publicarea Situatiilor financiare anuale auditate pentru 2019 (supuse aprobarii in Adunarea

 

23 martie 2020

 

Generala Anuala a Actionarilor)

 

 

 

 

 

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale auditate pentru

 

23 aprilie 2020

2019

 

 

 

 

Publicarea Situatiilor financiare anuale auditate si a Raportului anual pentru 2019

 

24 aprilie 2020

 

Publicarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2020

 

15 mai 2020

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2020

 

15 mai 2020

 

Publicarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2020

 

14 august 2020

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2020

 

14 august 2020

 

Publicarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2020

 

13 noiembrie 2020

 

Conferinta telefonica pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2020

 

13 noiembrie 2020

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

Mihail Marcu

 

Director General