Calendar financiar 2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 2499/ 20.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

In conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamenul A.S.F. nr. 5/2018 si ale art. 92 din Titlul II, Capitolul IV Furnizarea de informatii din Codul BVB – operator de piata, va transmitem Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2020.

Eveniment

Data

Rezultate financiare anuale preliminare 2019

21.02.2020

Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale 2019

03.03.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 2019

29.04.2020

(30.04.2020)

Raport anual – rezultate financiare anuale 2019

30.04.2020

Raport trimestrial – Trimestrul I 2020 (ianuarie – martie)

14.05.2020

Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital  pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2020

18.05.2020

Raport semestrial – Semestrul I 2020 (ianuarie - iunie)

14.08.2020

Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital

pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente semestrului I 2020

19.08.2020

Raport trimestrial – Trimestrul III 2020 (ianuarie – septembrie)

12.11.2020

Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2020

16.11.2020

In cazul in care din motive obiective, vor interveni modificari ale datelor deja publicate in calendarul financiar pentru anul 2020, CONPET S.A. va transmite si publica noile date calendaristice corespunzatoare fiecaruia dintre rapoartele anterior mentionate, inainte de inceperea unei perioade inchise aferente respectivului raport, determinata atat potrivit datelor din cadrul calendarului deja publicat, cat si, dupa caz, potrivit noilor modificari ale datelor calendaristice.

Director General

dr. ing. CHIS TIMUR - VASILE

 

Director Economic

ec. TOADER SANDA