Calendar financiar 2020

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 21.01.2020

Informare conform: Regulament ASF nr. 5/2018; Cod BVB

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Calendar de comunicare financiara 2020

 

In conformitate cu prevederile art. 247 si 248 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si ale art. 92 din Titlul II, Capitolul IV din Codul BVB - operator de piata, va transmitem calendarul de comunicare financiara al SIF Moldova pentru anul 2020.

 

 

Informatii comunicate

Data raportarii

Perioada  interdictie tranzactii cu actiuni SIF2 pentru persoanele cu acces la informatii privilegiate

1

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2019

28.02.2020

30.01.2020 - 28.02.2020

2

Conferinta telefonica cu analistii si investitorii privind prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2019

02.03.2020, ora 15

 

3

AGA de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2019, individuale si consolidate

27/28.04.2020

nu este cazul

4

Prezentarea Raportului anual de activitate si a rezultatelor financiare indivduale si consolidate pentru anul 2019

in 24 de ore de la aprobarea in AGA

nu este cazul

5

Prezentarea rezultatelor financiare la trimestrul I 2020

15.05.2020

16.04.2020 - 15.05.2020

6

Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2020

14.08.2020

16.07.2020 - 14.08.2020

7

Prezentarea Raportului semestrial si rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2020

15.09.2020

17.08.2020 - 15.09.2020

8

Prezentarea rezultatelor financiare la trimestrul III 2020

13.11.2020

15.10.2020 - 13.11.2020

 

Catalin Iancu

Director General AdjunctCC

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate