Calendar financiar 2020

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Calendar financiar 2020 al SIF Banat-Crisana

 

In conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 92, Titlul II, Cap. VI, Sectiunea 2 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, va transmitem Calendarul financiar pentru anul 2020 al SIF Banat-Crisana:

Eveniment

Data

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare
la 31 decembrie 2019

28 februarie 2020

Adunarea Generala a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2019 individuale si consolidate

A doua jumatate a lunii aprilie 2020 *

Prezentarea Raportului anual si a rezultatelor financiare individuale si consolidate pentru anul 2019

A doua jumatate a lunii aprilie 2020

in termen de 24 de ore de la aprobarea AGA *

Prezentarea Raportului trimestrial si a rezultatelor financiare la trimestrul I 2020

11 mai 2020

Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2020

31 august 2020

Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2020

30 septembrie 2020

Prezentarea Raportului trimestrial si a rezultatelor financiare la trimestrul III 2020

10 noiembrie 2020

Intalniri cu analisti financiari, brokeri, investitori, agentii de rating si alti specialisti de piata

Vor fi comunicate ulterior

* Informatiile aferente punctelor respective vor fi comunicate BVB si actualizate in calendarul de comunicare financiara, dupa ce Consiliul de administratie al SIF Banat-Crisana va adopta o decizie referitoare la data de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor.

In cazul aparitiei unor modificari ale datelor mentionate, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, noile date propuse vor fi comunicate in timp util.

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi                                      

RC Conformitate, Eugen Cristea