Calendar financiar pentru anul 2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 336 /14.01.2019

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

In conformitate cu prevederile art. 247 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale art. 92 al Capitolului VI "Furnizarea de Informatii" din Titlul II al Codului Bursei de Valori Bucuresti, va transmitem mai jos calendarul de comunicare financiara al S.I.F. Transilvania pentru anul 2019.

CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2019

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru exercitiul financiar din anul 2018

15.02.2019

Adunarea Generala a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018

ultima decada a lunii aprilie 2019

Publicarea Raportului anual, a rezultatelor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 si a hotararii adunarii generale de aprobare a acestora

ultima decada a lunii aprilie 2019

Publicarea raportului trimestrial si a rezultatelor financiare trimestriale pentru trim. I din anul 2019

15.05.2019

Publicarea raportului semestrial si a rezultatelor financiare semestriale pentru semestrul I din anul 2019

14.08.2019

Publicarea raportului trimestrial si a rezultatelor financiare trimestriale pentru trim. III din anul 2019

15.11.2019

Precizam ca evenimentele dedicate investitorilor si analistilor pentru prezentarea rezultatelor financiare ale societatii vor fi comunicate imediat dupa stabilirea acestora.

In eventualitatea in care vor surveni modificari ulterioare in prezentul calendar de comunicare financiara, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/

Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin