Candidati pentru functia de membru CS si auditor statutar

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 2579/21.03.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 21.03.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere si ofertele depuse pentru numirea in calitate de auditor statutar

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, in vederea alegerii unui membru al Consiliului de Supraveghere de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2019, la sediul societatii au fost inregistrate, pana la data limita 07.03.2019, ora 1600, urmatoarele dosare de candidatura:

Nr. crt.

Nume si prenume

Profesie

Localitatea de domiciliu

1.

Dan – Viorel PAUL

Economist

Bucuresti

2.

Ovidiu – Ioan SILAGHI

Inginer

Satu Mare

3.

Ion GIURESCU

Inginer

Bucuresti

Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere, insotita de CV-urile acestora, poate fi consultata la sediul societatii si pe site-ul acesteia, la adresa www.siftransilvania.ro, sectiunea „A.G.O.A. aprilie 2019”.

In vederea numirii in calitate de Auditor Financiar (Statutar) al S.I.F. Transilvania de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2019, au fost depuse urmatoarele oferte:

Nr. crt.

Denumirea societatii

1.

Deloitte Audit S.R.L. Bucuresti

2.

KPMG Audit S.R.L. Bucuresti

3.

JPA Audit&Consultanta S.R.L. Bucuresti

Comitetul de Audit, organizat in cadrul Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, recomanda numirea Societatii Deloitte Audit S.R.L. Bucuresti in calitate de Auditor Financiar (Statutar) al S.I.F. Transilvania pentru un mandat de trei ani.

Informatii suplimentare referitoare la ofertele depuse se gasesc pe site-ul societatii, la adresa www.siftransilvania.ro, sectiunea „A.G.O.A. aprilie 2019”.

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director