Cerere de suspendare a executarii hotararii AGEA din 06.03.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

 

 

 

 

Nr. 3488/15.04.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 15.04.2019

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Cerere de suspendare a executarii hotararii A.G.E.A. din 06.03.2019

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca, in data de 15.04.2019, a primit o citatie in Dosarul nr. 1380/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brasov, avand ca obiect cererea de ordonanta presedintiala prin care Cucinschi Victoria, in calitate de actionar al societatii, a solicitat suspendarea executarii prevederilor art. 2 din Hotararea nr. 1/06.03.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania.

Reamintim faptul ca la art. 2 al Hotararii A.G.E.A. mai sus-mentionate, actionarii au aprobat derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii reprezentand 7,5 % din capitalul social.

 

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director general

 

 

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

                                                                                                                           Ofiter de conformitate

                                                                                                                               Marcus Valeriu Marin