Completare componenta comitete consultative din cadrul CS

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data raportului curent: 14 Ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment de raportat: Completare componenta Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu atributiile statutare si legale, Consiliul de Supraveghere intrunit in sedinta in data de 13.01.2020:

-         a desemnat in functia de Presedinte al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere pe doamna Luiza POPESCU;

-         a desemnat in calitatea de membru al Comitetului de nominalizare si remunerare, cat si al Comitetului de securitate energetica din cadrul Consiliului de Supraveghere pe domnul Ciprian Constantin DUMITRU.

Astfel, in prezent, componenta comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, este urmatoarea:

-         Comitetul de nominalizare si remunerare:

·         Luiza POPESCU – presedinte

·         Adrian GOICEA - membru

·         Jean - Valentin COMANESCU - membru

·         Oleg BURLACU – membru

·         Ciprian Constantin DUMITRU – membru

·         Jean BADEA - membru

-         Comitetul de audit:

·         Jean - Valentin COMANESCU – presedinte

·         Adrian GOICEA - membru

·         Luiza POPESCU - membru

-         Comitetul de securitate energetica:

·         Oleg BURLACU - presedinte

·         Ciprian Constantin DUMITRU – membru

·         Adrian GOICEA - membru

·         Luiza POPESCU – membru

·         Jean - Valentin COMANESCU – membru

·         Jean BADEA – membru.

 

 

Catalin NITU

 

 

                   Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

                   Membru Directorat