Completare informatii financiare semestrul 1 2017

M MedLife S.A.

Nr. 14/10.10.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 10.10.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Disponibilitate informatii financiare suplimentare privind semestrul 1 2017

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea de informatii financiare suplimentare privind semestrul 1 2017. Informatiile financiare aferente primului semestru al anului financiar 2017, publicate in data de 9 august 2017, se completeaza cu urmatoarele :

 

·         SITUATIA INTERIMARA NEAUDITATA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

 

·         NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SI INDIVIDUALE

 

Setul intreg de informatii financiare pentru semestrul 1 al exercitiului financiar 2017 poate fi consultat pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea „Relatia cu Investitorii”, subsectiunea „Rapoarte si prezentari pentru Investitori”, subsectiunea „Rapoarte Periodice”.

 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

 

De asemenea, informatiile financiare pot fi consultate si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General