Completare Raport Anual 2016

M MedLife S.A.

 

Data raportului: 04.05.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

COMUNICAT:

 

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii privind completarea sectiunii Anexe a Raportului Anual aferent exercitiului financiar 2016, cu Situatiile Financiare Individuale Med Life S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016.

 

Situatiile Financiare Individuale Med Life S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 sunt disponibile pe website-ul societatii www.medlife.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Anuale. 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale

 

De asemenea, situatiile financiare pot fi consultate si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro