Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 26(27).03.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 7963/ 27.02.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 5/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

27.02.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocata pentru data de 26.03.2019 - prima convocare/ 27.03.2019 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a adunarii este 15.03.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 12.04.2019. Stabilirea datei de 11.04.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A.

 

Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a primirii din partea Ministerului Energiei, care este actionar majoritar al societatii CONPET S.A. (detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni, reprezentand 58,7162% din capitalul social), a unei solicitari in legatura cu introducerea a unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv:

„Prezentarea Notei de informare nr. 270270/CCM/11.12.2018, intocmita de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a Directiei Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, referitoare la societatea CONPET S.A. Ploiesti”.

 

Ordinea de zi initiala a A.G.O.A. din data de 26.03.2019 - prima convocare/ 27.03.2019 - a doua convocare, se completeaza in consecinta, cu renumerotarea corespunzatoare a punctelor aferente acesteia, rezultand deci urmatoarea

                                                                       ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea tranzactiei cu S.N.T.F.M. “CFR MARFA” S.A. ce se va concretiza prin incheierea unui contract avand ca obiect “Servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de CONPET S.A..

3. Prezentarea Notei de informare nr. 270270/ CCM/ 11.12.2018, intocmita de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a Directiei Generale Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, referitoare la Societatea Conpet S.A. Ploiesti.

4. Aprobarea datei de inregistrare 12.04.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 11.04.2019.

5. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 26.03.2019 (27.03.2019) cuprinzand ordinea de zi completata.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS