Componenta comitetelor Consiliului de Administratie

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 18 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

 

Componenta comitetelor Consiliului de Administratie

In data de 18 februarie 2019 Consiliul de Administratie a decis componenta comitetelor sale si a ales presedintii acestora, incepand cu data de 18 februarie 2019 si pana la 31 decembrie 2019, astfel: 

 

Comitetul de Strategie si Guvernanta Corporativa

·         Dl. Valentin Radu – Presedinte

·         Dl. Dragos Andrei – Membru

·         Dl. Niculae Havrilet – Membru

 

Comitetul de Audit si Risc

·         Dna. Ramona Ungur – Presedinte

·         Dl. Bogdan George Iliescu– Membru

·         Dl. Radu Florescu – Membru

 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

·         Dl. Bogdan George Iliescu – Presedinte

·         Dl. Gicu Iorga – Membru

·         Dl. Valentin Radu – Membru

 

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A

Alexandra Borislavschi