Comunicat - continuarea activitatii TEL in contextul COVID-19

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

 Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data raportului curent: 18 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Comunicat - continuarea activitatii TEL in contextul COVID-19

 

Operatorul de Transport si Sistem al energiei electrice CNTEE ”Transelectrica” S.A. (TEL) a adoptat si pune in aplicare planul de actiuni privind continuitatea activitatii si operatiunilor necesare asigurarii functionarii in conditii de siguranta a Sistemului Electroenergetic National (SEN), in contextul epidemiologic generat de raspandirea COVID-19 (coronavirus). CNTEE ”Transelectrica” S.A. nu este in prezent afectata de COVID-19 si asigura functionarea retelei electrice de transport si conducerea prin dispecer in conditii normale de operabilitate, cu respectarea tuturor masurile de preventie stabilite.

In conformitate cu obligatiile legale, CNTEE ”Transelectrica” S.A. si-a organizat activitatea in aceasta perioada pentru a asigura continuitatea misiunii sale de serviciu public de transport al energiei electrice, continuitatea alimentarii cu energie electrica precum si functionarea in conditii de siguranta a SEN.

Compania pune in aplicare cu responsabilitate un plan de actiuni clare elaborat in conformitate cu toate prevederile legale, recomandarile si masurile anuntate de autoritati in vederea limitarii raspandirii coronavirusului. Acest plan este actualizat continuu pentru a asigura gestionarea corespunzatoare a retelei si securitatea alimentarii cu energie electrica in Romania.

Masurile prevazute in Planul de continuitate sunt implementate in mai multe etape, in functie de evolutia situatiei, de la masuri preventive de igiena pana la cele menite sa asigure protectia personalului-cheie pentru operarea SEN si a retelei electrice de transport, fiind monitorizate de o echipa dedicata in cadrul Companiei.

Ca parte a acestui plan, CNTEE ”Transelectrica” S.A. a decis sa implementeze munca la domiciliu pentru angajatii a caror activitate poate fi desfasurata de la distanta.

In ceea ce priveste activitatile care urmeaza sa fie desfasurate in continuare la sediile Companiei, este asigurat personalul esential pentru buna functionare a retelei electrice (functionarea statiilor electrice si a liniilor electrice, gestionarea sistemului electroenergetic in timp real etc.). In functie de evolutia raspandirii COVID-19, planul de actiuni pentru asigurarea continuitatii activitatii operationale prevede inclusiv masura utilizarii unor spatii speciale destinate personalului cheie (pentru odihna, hrana si igiena).

Aceste activitati sunt insotite de o serie de masuri preventive, reevaluate in permanenta, pe baza recomandarilor autoritatilor. Astfel, la nivelul Companiei – sediul central, Dispecerul Energetic National, cat si Sucursale – au fost instituite deja masuri de protectie, respectiv intensificarea actiunilor de igienizare a spatiilor de lucru, restrictionarea accesului tertilor in sediile Companiei, limitarea intalnirilor la cele strict necesare, precum si anularea tuturor deplasarilor in strainatate. Toate aceste masuri de precautie vor fi adaptate in permanenta in functie de evolutia situatiei.

Masurile luate la nivelul CNTEE ”Transelectrica” S.A. sunt corelate cu cele ale celorlalte entitati din cadrul Sistemului Electroenergetic National (operatorii de distributie, cu producatorii de energie electrica clasica si regenerabila), scopul acestora fiind functionarea in conditii de siguranta si evitarea imbolnavirilor personalului.

De asemenea, CNTEE ”Transelectrica” S.A. pastreaza permanent contactul si cu operatorii de transport si sistem al energiei electrice din statele europene cu care Romania functioneaza interconectat, pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pe termen lung si functionarea pietelor de energie electrica.

Totodata, avand in vedere subiectele de interes major aflate pe ordinea de zi ale sedintelor Adunarilor generale ale actionarilor, programate in viitorul apropiat, (numire membri in Consiliul de Supraveghere (CS), aprobare Situatii Financiare Anuale 2019, raportari anuale cu impact semnificativ, etc.) convocate pentru:

o    data de 26 martie 2020, prima convocare – numire membri CS;

o    data de 28 aprilie 2020, prima convocare – sedinta anuala a Adunarii generala ordinara a actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 2019, conform Calendarului de Comunicare Financiara 2020, aprobat si comunicat institutiilor pietei de capital si persoanelor interesate,

in contextul Starii de urgenta decretata pe intreg teritoriul Romaniei incepand din aceasta saptamana si pentru prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, recomandam actionarilor CNTEE ”Transelectrica” S.A. si reprezentantilor lor sa foloseasca cai de comunicare indirecta, respectiv fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected], respectiv fax la numarul: +4021.303.56.10) in atentia dnei. Irina Racanel.

Materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi), proiectele de hotarare, formularele de vot prin corespondenta si formularele de imputernicire speciala sunt/vor fi, dupa caz, disponibile, in termenul prevazut de legiuitor, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori, sectiunea AGA/2020.

Asadar, incurajam actionarii inscrisi la datele de referinta, sa-si exercite dreptul de vot in Adunarile generale ale actionarilor, utilizand buletinele de vot prin corespondenta, ca alternativa de participare in mod direct sau prin reprezentant la sediul Companiei.

 

 

 

Catalin NITU

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat