Comunicat - Control Curtea de Conturi

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

12 mai 2020

 

C O M U N I C A T

 

 

 

SNGN ROMGAZ SA informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca in cursul anului 2016 societatea a fost supusa unui control din partea Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu. Ca urmare a controlului, a fost emisa o Decizie de catre Camera de Conturi Sibiu care instituie in sarcina SNGN ROMGAZ SA anumite masuri legate de presupuse abateri constatate in activitatea societatii. SNGN ROMGAZ SA a uzitat de toate caile legale de atac a deciziei Camerei de Conturi Sibiu.

Prin Decizia Camerei de Conturi Sibiu nr.26/2016 s-au dispus in sarcina societatii urmatoarele masuri:

Punctul I a) “Repartizarea contravalorii iesirilor din evidenta reprezentand abandonarea unor lucrari de investitii aferente unor sonde de explorare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile, prin dimunuarea cotei de dezvoltare, pe seama rezultatului si repartizarea acestuia pe seama situatiilor financiare ale anului 2016, conform prevederilor legale;

 

Punctul II.a) “Identificarea cantitatilor de gaze naturale livrate pe piata reglementata peste cantitatea care era obligata sa o livreze conform datelor comunicate catre DOPGN, pentru fiecare client, stabilirea intinderii prejudiciului rezultat din diferenta dintre pretul de vanzare de pe piata reglementata si cel de pe piata libera, aferent cantitatii de gaze livrate in plus pe piata reglementata si recuperarea acestuia.”;

 

Punctul II.b) “Stabilirea intinderii prejudiciului reprezentand contravaloarea biletelor de avion decontate nejustificat salariatilor care au beneficiat de bilete de odihna si tratament in statiuni din afara tarii si recuperarea acestuia conform prevederilor legale”; 

 

Punctul II.c)Stabilirea intinderii prejudiciului creat prin platile nelegale aferente contractelor de asistenta juridica incheiate cu nerespectarea prevederilor legale si recuperarea acestuia conform prevederilor legale”;

 

Punctul  II.d) “Identificarea tuturor situatiilor de plata aferente lucrarilor de investitii, prin care au fost acceptate in mod eronat sume reprezentand cheltuieli directe aferente angajatorului reprezentand contributii de asigurari sociale, asigurari de sanatate, somaj, fond garantare salarii, fond risc si accidente, fond persoane cu handicap si fond concedii si indemnizatii, la articole de deviz “utilaj” si “transport”, calcularea, stabilirea intinderii prejudiciului si recuperarea acestuia conform prevederilor legale.”;

 

Punctul  II.e)Identificarea platilor nejustificate reprezentand sporul acordat pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru, calcularea, stabilirea intinderii prejudiciului si recuperarea acestuia conform prevederilor legale”.

 

Aratam faptul ca prin:

(i)                 Controlul de follow up din anul 2019, s-au considerat realizate in integralitate masurile de la:

- pct.I a – dividendul suplimentar, si

- pct.II d – abaterea privind recuperare transport extern aferent BOT, precum si indeplinirea partiala a celorlate patru masuri din Decizia CCS nr.26/2016;

(ii)      Controlul de follow up din anul 2020, s-au considerat realizate in integralitate masurile de la:

-          Pct.II a – abaterea pe piata de gaze;

-      Pct.II d – abaterea privind plata eronata a unor sume reprezentand cheltuieli directe aferente angajatorului reprezentand contributii de asigurari sociale, asigurari de sanatate, somaj, fond garantare salarii, fond risc si accidente, fond persoane cu handicap si fond concedii si indemnizatii, la articole de deviz “utilaj” si “transport”;

-      Pct.II e – abaterea privind platile nejustificate reprezentand sporul acordat pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru, constatanu-se totodata faptul ca masura de la pct.II c din Decizie este realizata partial, motivat de demersul judiciar nefinalizat, fiind acordata totodata o prelungire a termenului pentru indeplnirea acestei masuri pana la data de 22.11.2020.

 

 

DIRECTOR GENERAL

Constantin-Adrian VOLINTIRU