Comunicat cu privire la sistarea platii dividendelor aferente anului 2014

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 35893/ 14.09.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

 

 

COMUNICAT

cu privire la sistarea platii dividendelor aferente anului 2014

 

 

            Ca urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONPET S.A. nr. 6 din data de 14.09.2018, s-a constatat implinirea prescriptiei dreptului material la actiune al actionarilor in vederea realizarii platii dividendelor cuvenite si neridicate pana la data de 31.07.2018, aferente exercitiului financiar 2014.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Conpet S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, cod postal 100559, tel: +40 244 401360, interior 2668, Fax: +40 244 402381 sau la adresele de e-mail conpet@conpet.ro, simona.smeu@conpet.ro.

 

 

 

Director General

Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.