Comunicat - Indicatori operationali-cheie S1 2020

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Indicatori operationali-cheie preliminari pentru T2/20

Acest raport prezinta principalii indicatori operationali preliminari ai Grupului Electrica pentru al doilea trimestru al anului 2020. Rezultatele financiare consolidate la data si pentru primele sase luni incheiate la 30 iunie 2020 ale Grupului Electrica vor fi publicate in data de 13 august 2020. Datele incluse in acest raport s-ar putea modifica si ar putea fi diferite de cele finale care vor fi cuprinse in raportul celui de-al doilea trimestru al anului 2020. 

Informatii cheie preliminare pentru principalele segmente de activitate ale Grupului Electrica:

Valori pe trimestru

Segmentul de distributie

           

 

 

T2/20

T1/20

T4/19

T3/19

T2/19

T1/19

GWh

Volume energie electrica distribuita

      3.935,0

      4.497,4

      4.456,0

      4.411,0

      4.319,1

      4.542,0

GWh

        Inalta tensiune

        498,4

        549,1

        599,4

        606,9

        632,4

        571,3

GWh

        Medie tensiune

     1.499,1

     1.722,0

     1.726,4

     1.831,7

     1.722,5

     1.757,1

GWh

        Joasa tensiune

     1.937,5

     2.226,4

     2.130,2

     1.972,4

     1.964,2

     2.213,6

GWh

Energie electrica pentru acoperirea CPT

         415,9

         713,9

         618,9

         367,1

         419,2

         713,2

mil. RON

Puneri in functiune (CAPEX PIF)

         132,2

          60,6

         239,1

         253,8

         112,0

          60,6

mil. RON

        SDMN

          41,9

          19,8

        110,4

          55,3

          27,6

          15,7

mil. RON

        SDTN

          38,3

          16,2

          42,6

          99,7

          41,8

          13,6

mil. RON

        SDTS

          52,0

          24,7

          86,1

          98,7

          42,5

          31,3

Sursa: Electrica

           
               

Segmentul de furnizare

           

 

 

T2/20

T1/20

T4/19

T3/19

T2/19

T1/19

GWh

Volume energie electrica furnizata pe piata cu amanuntul

      2.118,9

      2.477,3

      2.365,6

      2.250,2

      2.203,7

      2.428,9

GWh

        Piata concurentiala

        928,3

     1.167,7

     1.115,7

     1.106,5

     1.033,6

     1.129,5

GWh

        Piata reglementata

     1.190,6

     1.309,6

     1.250,0

     1.143,7

     1.170,2

     1.299,4

GWh

Volume gaze naturale furnizate pe piata cu amanuntul

          29,2

          85,9

          62,5

          28,7

          41,9

          93,6

mii

Numar locuri de consum - energie electrica

      3.569,2

      3.561,3

      3.553,5

      3.543,4

      3.539,8

      3.539,2

mii

        Piata concurentiala

        280,1

        275,9

        269,2

        264,6

        261,7

        257,7

mii

        Piata reglementata

     3.289,1

     3.285,4

     3.284,3

     3.278,8

     3.278,1

     3.281,5

Sursa: Electrica

           

 

 

Valori cumulate la fiecare perioada mentionata

Segmentul de distributie

           

 

 

6L/20

3L/20

12L/19

9L/19

6L/19

3L/19

GWh

Volume energie electrica distribuita

      8.432,4

      4.497,4

    17.728,0

    13.272,0

      8.861,0

      4.542,0

GWh

        Inalta tensiune

     1.047,5

        549,1

     2.409,9

     1.810,5

     1.203,7

        571,3

GWh

        Medie tensiune

     3.221,0

     1.722,0

     7.037,6

     5.311,2

     3.479,5

     1.757,1

GWh

        Joasa tensiune

     4.163,8

     2.226,4

     8.280,5

     6.150,3

     4.177,8

     2.213,6

GWh

Energie electrica pentru acoperirea CPT

      1.129,7

         713,9

      2.118,4

      1.499,5

      1.132,4

         713,2

mil. RON

Puneri in functiune (CAPEX PIF)

         192,8

          60,6

         665,4

         426,3

         172,6

          60,6

mil. RON

        SDMN

          61,6

          19,8

        209,0

          98,6

          43,3

          15,7

mil. RON

        SDTN

          54,5

          16,2

        197,7

        155,1

          55,4

          13,6

mil. RON

        SDTS

          76,7

          24,7

        258,7

        172,6

          73,9

          31,3

Sursa: Electrica

           
               

Segmentul de furnizare

           

 

 

6L/20

3L/20

12L/19

9L/19

6L/19

3L/19

GWh

Volume energie electrica furnizata pe piata cu amanuntul

      4.596,2

      2.477,3

      9.248,4

      6.882,8

      4.632,6

      2.428,9

GWh

        Piata concurentiala

     2.096,0

     1.167,7

     4.385,2

     3.269,6

     2.163,1

     1.129,5

GWh

        Piata reglementata

     2.500,2

     1.309,6

     4.863,2

     3.613,2

     2.469,5

     1.299,4

GWh

Volume gaze naturale furnizate pe piata cu amanuntul

         115,2

          85,9

         226,8

         164,2

         135,5

          93,6

mii

Numar locuri de consum - energie electrica

      3.569,2

      3.561,3

      3.553,5

      3.543,4

      3.539,8

      3.539,2

mii

        Piata concurentiala

        280,1

        275,9

        269,2

        264,6

        261,7

        257,7

mii

        Piata reglementata

     3.289,1

     3.285,4

     3.284,3

     3.278,8

     3.278,1

     3.281,5

Sursa: Electrica

           

 

Detalii de contact:

Electrica Relatia cu Investitorii

E-mail: [email protected] 

Limitarea raspunderii

Acest raport nu reprezinta o recomandare/ oferta/ invitatie pentru a contracta sau pentru a achizitiona valori mobiliare ale Electrica. Acest raport contine informatii cu privire la principalii indicatori operationali preliminari ai companiilor din cadrul Grupului Electrica, astfel ca aceste informatii anticipative nu reprezinta garantii ale performantei viitoare si nici o previziune a datelor reale sau altfel, fiind riscante si incerte. Rezultatele reale pot fi semnificativ diferite de cele din acest raport.

Prin urmare, Electrica nu este responsabila pentru eventuale prejudicii care ar putea sa apara din utilizarea acestor informatii. Informatiile din acest document sunt selective si pot necesita actualizari, revizuiri si modificari in anumite circumstante. Electrica nu isi asuma nicio obligatie sau angajament de a publica orice actualizare, revizuire sau modificare a oricaror informatii cuprinse in acest raport, cu exceptia cazului in care acest lucru este solicitat potrivit legii aplicabile.  

 

Director General                   

Georgeta Corina Popescu