Comunicat - Indicatori operationali-cheie T3 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Indicatori operationali-cheie preliminari pentru T3/19

Acest raport prezinta principalii indicatori operationali preliminari ai Grupului Electrica pentru cel de-al treilea trimestru al anului 2019. Rezultatele financiare consolidate la data si pentru primele noua luni incheiate la 30 septembrie 2019 ale Grupului Electrica vor fi publicate in data de 15 noiembrie 2019. Datele incluse in acest raport s-ar putea modifica si ar putea fi diferite de cele finale care vor fi cuprinse in raportul celui de-al treilea trimestru al anului 2019.  

Informatii cheie preliminare pentru principalele segmente de activitate ale Grupului Electrica:

Valori pe trimestru

Segmentul de distributie

 

 

T3/19

T2/19

T1/19

T4/18

T3/18

T2/18

T1/18

GWh

Volume energie electrica distribuita

4.411,0

4.319,1

4.542,0

4.452,9

4.374,4

4.315,8

4.520,8

GWh

Inalta tensiune

606,9

632,4

571,3

585,4

622,6

637,6

575,8

GWh

Medie tensiune

1.831,7

1.722,5

1.757,1

1.750,2

1.831,5

1.760,0

1.748,4

GWh

Joasa tensiune

1.972,4

1.964,2

2.213,6

2.117,2

1.920,3

1.918,2

2.196,5

GWh

Energie electrica pentru acoperirea CPT

367,1

419,2

713,2

737,4

385,2

347,6

793,1

mil. RON

Puneri in functiune (CAPEX PIF)

253,8

112,0

60,6

468,2

188,2

121,1

58,5

mil. RON

SDMN

55,3

27,6

15,7

147,3

65,9

55,9

24,5

mil. RON

SDTN

99,7

41,8

13,6

175,9

57,8

41,6

20,7

mil. RON

SDTS

98,7

42,5

31,3

144,9

64,5

23,5

13,3

Sursa: Electrica

 

      Segmentul de furnizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3/19

T2/19

T1/19

T4/18

T3/18

T2/18

T1/18

GWh

Volume energie electrica furnizata pe piata cu amanuntul

2.250,2

2.203,7

2.428,9

2.211,1

2.029,6

2.009,3

2.291,7

GWh

Piata concurentiala

1.106,5

1.033,6

1.129,5

972,6

889,4

852,9

969,6

GWh

Piata reglementata

1.143,7

1.170,2

1.299,4

1.238,5

1.140,2

1.156,3

1.322,1

GWh

Volume gaze naturale furnizate

28,7

41,9

93,6

37,8

5,8

3,7

4,6

mii

Numar locuri de consum

3.543,4

3.539,8

3.539,2

3.540,7

3.548,1

3.551,5

3.566,0

mii

Piata concurentiala

264,6

261,7

257,7

253,1

246,2

233,6

222,4

mii

Piata reglementata

3.278,8

3.278,1

3.281,5

3.287,6

3.301,5

3.317,9

3.343,6

Sursa: Electrica

             
                 

Valori cumulate la fiecare perioada mentionata

Segmentul de distributie

   

9L/19

6L/19

3L/19

2018

9L/18

6L/18

3L/18

GWh

Volume energie electrica distribuita

13.272,0

8.861,0

4.542,0

17.663,8

13.211,0

8.836,6

4.520,8

GWh

Inalta tensiune

1.810,5

1.203,7

571,3

2.421,4

1.836,0

1.213,4

575,8

GWh

Medie tensiune

5.311,2

3.479,5

1.757,1

7.090,1

5.339,9

3.508,4

1.748,4

GWh

Joasa tensiune

6.150,3

4.177,8

2.213,6

8.152,4

6.035,1

4.114,8

2.196,5

GWh

Energie electrica pentru acoperirea CPT

1.499,5

1.132,4

713,2

2.263,2

1.525,9

1.140,7

793,1

mil. RON

Puneri in functiune (CAPEX PIF)

426,3

172,6

60,6

836,0

367,8

179,6

58,5

mil. RON

SDMN

98,6

43,3

15,7

293,6

146,3

80,4

24,5

mil. RON

SDTN

155,1

55,4

13,6

296,1

120,2

62,4

20,7

mil. RON

SDTS

172,6

73,9

31,3

246,3

101,3

36,8

13,3

Sursa: Electrica

             

Segmentul de furnizare

 

 

9L/19

6L/19

3L/19

2018

9L/18

6L/18

3L/18

GWh

Volume energie electrica furnizata pe piata cu amanuntul

6.882,8

4.632,6

2.428,9

8.541,7

6.330,6

4.301,0

2.291,7

GWh

Piata concurentiala

3.269,6

2.163,1

1.129,5

3.684,6

2.712,0

1.822,6

969,6

GWh

Piata reglementata

3.613,2

2.469,5

1.299,4

4.857,1

3.618,6

2.478,4

1.322,1

GWh

Volume gaze naturale furnizate pe piata cu amanuntul

164,2

135,5

93,6

51,9

14,1

8,3

4,6

mii

Numar locuri de consum - energie electrica

3.543,4

3.539,8

3.539,2

3.540,7

3.548,1

3.551,5

3.566,0

mii

Piata concurentiala

264,6

261,7

257,7

253,1

246,2

233,6

222,4

mii

Piata reglementata

3.278,8

3.278,1

3.281,5

3.287,6

3.301,5

3.317,9

3.343,6

Sursa: Electrica

             

 

Detalii de contact:

Electrica Relatia cu Investitorii

E-mail: [email protected] 

 

Limitarea raspunderii

Acest raport nu reprezinta o recomandare/ oferta/ invitatie pentru a contracta sau pentru a achizitiona valori mobiliare ale Electrica. Acest raport contine informatii cu privire la principalii indicatori operationalI preliminari ai companiilor din cadrul Grupului Electrica, astfel ca aceste informatii anticipative nu reprezinta garantii ale performantei viitoare si nici o previziune a datelor reale sau altfel, fiind riscante si incerte. Rezultatele reale pot fi semnificativ diferite de cele din acest raport.

Prin urmare, Electrica nu este responsabila pentru eventuale prejudicii care ar putea sa apara din utilizarea acestor informatii. Informatiile din acest document sunt selective si pot necesita actualizari, revizuiri si modificari in anumite circumstante. Electrica nu isi asuma nicio obligatie sau angajament de a publica orice actualizare, revizuire sau modificare a oricaror informatii cuprinse in acest raport, cu exceptia cazului in care acest lucru este solicitat potrivit legii aplicabile.