Comunicat - Litigiu Curtea de Conturi

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

20 Februarie 2019

 

 

Comunicat

 

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca in cursul anului 2016 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a fost supusa unui control din partea Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu. Ca urmare a controlului, a fost emisa o Decizie de catre Curtea de Conturi care instituie in sarcina Romgaz anumite masuri legate de presupuse abateri constatate in activitatea societatii. Romgaz a uzitat de toate caile legale de atac a deciziei Curtii de Conturi.

In prima instanta, a fost admisa in parte cererea societatii, si pe cale de consecinta s-a dispus anularea partiala a masurilor dispuse de Curtea de Conturi, inclusiv presupusa abatere privind activitatea de comercializare a gazelor. Ulterior insa, in calea de atac, desi Romgaz si-a mentinut pozitia de respectare a tuturor obligatiilor legale, instanta a decis anularea partiala a sentintei primei instante, reiterand in sarcina societatii obligativitatea respectarii deciziei Curtii de Conturi in privinta recuperarii presupusului prejudiciu izvorat din presupusa activitate defectuoasa de comercializare a gazelor naturale.

Ca urmare a situatiei date, Romgaz cu buna credinta, va actiona in consecinta, si va respecta atat Hotararea Curtii de Apel Alba Iulia, cat si obligatiile ce ii revin din punerea in aplicare a Deciziei Curtii de Conturi, chiar daca, in aprecierea societatii solutia temeinica si legala era cea pronuntata de prima instanta. Societatea considera temeinica solutia primei instante, intrucat aceasta a fost pronuntata cu luarea in considerare a argumentelor legale ale societatii, precum si in baza unei expertize judiciare tehnice administrate in cauza, expertiza care confirma faptul ca nu exista prejudiciu care sa rezulte din activitatea de comercializare gaze.

Istoric litigiu cu Curtea de Conturi, dosar nr. 2375/85/2016, solutionat definitiv la data de 19.02.2019 prin decizia nr. 169/19.02.2019 pronuntata de catre Curtea de Apel Alba Iulia.

In urma controlului efectuat la S.N.G.N. Romgaz S.A. de catre auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Sibiu (CCS), in intervalul  14.03.2016 - 06.05.2016, a fost emis Raportul de control nr. 12443/06.05.2016 prin care s-au retinut urmatoarele pretinse deficiente:

a)             „S.N.G.N. Romgaz S.A. nu a repartizat pe seama rezultatului contravaloarea unor iesiri din evidenta reprezentand cheltuieli cu abandonarea unor lucrari de investitii aferente unor sonde de exploatare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile si care au fost realizate din cota de dezvoltare” (pct. 2.1 din Raportul de control);

b)            „In perioada 2013-2015, Romgaz a livrat pe piata reglementata o cantitate cu 8.087.054,924 MWH, gaz din productia interna necesara pentru acoperirea consumului CPET, mai mare decat era obligat sa o faca si la un pret mai mic decat cel de piata libera” (pct. 2.2 din Raportul de control);

c)             „In anul 2015, S.N.G.N. Romgaz S.A. a decontat nejustificat cota parte din contravaloarea biletelor de avion incluse in costul total al unor bilete de odihna si/sau tratament” (pct. 2.3. din Raportul de control);

d)            „Desi din verificarile efectuate s-a constatat faptul ca in perioada 2013-2015 S.N.G.N. Romgaz S.A. a avut in structura sa de organizare un Serviciu juridic format in medie din noua juristi, acesta a contractat si platit nelegal servicii de asistenta juridica cu prestatori externi, contrar prevederilor O.U.G. nr. 26/2012” ( pct. 2.4. din Raportul de control);

e)         „S.N.G.N. Romgaz S.A. a acceptat la plata situatii de lucrari pentru investitii contractate cu S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova, in care au fost cuprinse in mod incorect cote de cheltuieli directe aferente angajatorului reprezentand contributii de asigurari sociale, asigurari de sanatate, somaj, fond garantare salarii, fond risc si accidente, fond persoane cu handicap si fond concedii si indemnizatii, la articolele de deviz „utilaj” si „transport” (pct. 2.5. din Raportul de control);

f)              „S-a acordat persoanelor cu functii de conducere din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias un spor de lucru sistematic peste programul normal de lucru, fara ca acest timp sa fie demonstrat prin documentele legale de evidenta” (pct. 2.6. din Raportul de control).

S.N.G.N. Romgaz S.A. a formulat Obiectiuni la Raportul de Control potrivit art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi („Legea nr. 94/1992”) si art. 120 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati din 29.05.2014 („Regulamentul CC”) aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati („H.G. nr. 155/2014”), prin care a solicitat anularea Raportului de control, aratand caracterul neintemeiat si nelegal al retinerilor si constatarilor CCS.

Obiectiunile formulate de Societate au fost inlaturate, organul de control confirmand pretinsele abateri retinute in Raportul de control.

A fost emisa Decizia nr. 26/01.06.2016 de catre CCS prin care au fost dispuse urmatoarele masuri:

(i)      Fata de pretinsa incalcare retinuta la pct. a), CCS a dispus in sarcina Societatii masura repartizarii contravalorii iesirilor din evidenta reprezentand abandonarea unor lucrari de investitii aferente unor sonde de exploatare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile, prin diminuarea cotei de dezvoltare, pe seama rezultatului si repartizarea acestuia pe baza situatiei financiare ale anului 2016, avand termen de realizare data de 27.01.2017 (masura I a. din Decizie).

(ii)            Masura dispusa pentru pretinsa incalcare de la pct. b) a fost aceea de a identifica pretinsele cantitatile de gaze naturale livrate pe piata reglementata peste cantitatea pe care era obligata sa o livreze conform datelor comunicate de catre Directia Operator Piata Gaze Naturale organizata in cadrul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Medias („DOPGN”), pentru fiecare client, stabilirea intinderii pretinsului prejudiciului rezultat din diferenta dintre pretul de vanzare de pe piata reglementata si cel de pe piata libera, aferent cantitatii de gaze livrate in plus pe piata reglementata si recuperarea acestuia, pana la data de 27.01.2017 (masura II a. din Decizie).

(iii)       CCS a dispus, fata de pretinsa incalcare de la pct. c), masura ca Romgaz sa stabileasca intinderea pretinsului prejudiciului reprezentand contravaloarea biletelor de avion decontate pretins nejustificat salariatilor care au beneficiat de biletele de odihna si tratament in statiuni din afara tarii si recuperarea acestuia conform prevederilor legale, pana la data de 27.01.2017 (masura II b. din Decizie).

(iv)       Pentru pretinsa incalcare de la pct d), in sarcina Societatii a fost stabilita masura stabilirii intinderii pretinsului prejudiciu creat prin asa numitele plati nelegale aferente contractelor de asistenta juridica incheiate cu nerespectarea prevederilor legale si recuperarea acestuia pana la data de 27.01.2017 (masura II c. din Decizie).

(v)              Masura dispusa de CCS fata de pretinsa incalcare de la pct. e) este aceea de a identifica toate situatiile de plata aferente lucrarilor de investitii, prin care ar fi fost acceptate in mod eronat sume constand in cheltuieli directe aferente angajatorului reprezentand contributii de asigurari sociale, asigurari de sanatate, somaj, fond garantare salarii, fond risc si accidente, fond persoane cu handicap si fond concedii si indemnizatii, la articolele de deviz „utilaje” si „transport”, calcularea, stabilirea intinderii prejudiciului si recuperarea acestuia conform prevederilor legale, pana la data de 27.07.2017 (masura II d. din Decizie).

(vi)            In situatia de la pct. f), masura dispusa de organul de control consta in identificarea pretinselor plati nejustificate reprezentand sporul acordat pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru, calcularea, stabilirea intinderii prejudiciului si recucerea acestuia conform prevederilor legale, pana la data de 27.01.2017 (masura II e. din Decizie).

In temeiul dispozitiilor art. 204 din Regulamentul CC, Romgaz a formulat contestatia nr. 16419/17.06.2016, care a fost respinsa prin Incheierea nr. 94/17.08.2016 emisa de catre Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi .

S.N.G.N. Romgaz S.A. a formulat la Tribunalul Sibiu actiune in anulare, care a format obiectul dosarului nr. 2375/85/2016  prin care a fost solicitata anularea Incheierii nr. 94/2016, a Deciziei nr. 26/2016 si a Raportului de Control emis de CCS.

Prin sentinta civila nr. 527/06.07.2018 Tribunalul Sibiu a admis in parte actiunea formulata de reclamanta S.N.G.N. „ROMGAZ” S.A., in contradictoriu cu paratele Curtea de Conturi a Romaniei si Camera de Conturi Sibiu, si in consecinta: a anulat partial Incheierea nr. 94 emisa la data de 17.08.2016 de catre parata Curtea de Conturi a Romaniei, Decizia nr. 26 emisa la data de 01.06.2016 de catre parata Camera de Conturi Sibiu, precum si Raportul de control nr. 12443 intocmit la data de 06.05.2016, in ceea ce priveste masurile stabilite la pct. I a, pct. II a si partial masura de la pct. II e, respectiv referitor la suma de 1.818.636 lei, reprezentand suma inclusa in salariul aferent sporului pentru lucru sistematic peste program in perioada 01.08.2014 - 31.12.2014.

Atat S.N.G.N. Romgaz S.A. cat si Curtea de Conturi au atacat cu recurs aceasta hotarare pronuntata de Tribunalul Sibiu, care a fost solutionat definitiv la data de 19.02.2019, de catre Curtea de Apel Alba Iulia. Solutia publicata pe portalul instantei este urmatoarea: Admite recursul declarat de parata Curtea de Conturi a Romaniei in nume propriu si pentru Camera de Conturi Sibiu impotriva sentintei administrative nr. 527/2018, pronuntate de Tribunalul Sibiu – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in dosar nr. 2375/85/2016. Caseaza in parte sentinta atacata si rejudecand in limitele casarii: Respinge actiunea reclamantei Societatea Nationala de Gaze Naturala ”ROMGAZ” S.A. si in ceea ce priveste anularea masurii stabilite la pct. II a in actele administrative contestate. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta Societatea.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU