Comunicat metode de evaluare active

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Comunicat

1 martie 2019, Arad | SIF Banat-Crisana informeaza investitorii ca in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 10/2015 (art.19) si Regulamentului UE 231/2013 (art. 69-70), din considerente de stabilitate si coerenta, va mentine pe parcursul anului 2019 politicile si metodele de evaluare aprobate si implementate in anul 2018 conform reglementarilor europene si nationale. Metodele de evaluare utilizate pentru evaluarea activelor financiare din portofoliul societatii sunt prezentate pe website-ul societatii, la adresa www.sif1.ro,  in sectiunea  Investitii › Activul net › Metode de evaluare a activelor.

Modificari in politicile si metodele de evaluare vor fi comunicate investitorilor si Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform reglementarilor in vigoare.

 

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea