Comunicat privind achizitia de actiuni SIF Oltenia SA - simbol SIF5

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Catre,

              

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

 

COMUNICAT

privind achizitia de actiuni SIF Oltenia S.A. - simbol SIF5

 

In vederea informarii corespunzatoare a investitorilor, Societatea de Investitii Financiare (SIF) Banat-Crisana S.A. aduce la cunostinta ca, in urma tranzactiilor efectuate in perioada 07.03.2019 - 08.03.2019 si decontate in perioada 11.03.2019 - 12.03.2019, a achizitionat un numar de 5.287 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare (SIF) Oltenia S.A.

 

SIF Banat-Crisana S.A. a achizitionat actiunile descrise mai sus pentru ca, impreuna cu SIF Muntenia S.A. sa exercite dreptul corporativ legitim de a cere consiliului de administratie al SIF Oltenia S.A. convocarea unei adunari generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990.

 

O conditie esentiala pentru exercitarea dreptului de a cere convocarea unei adunari generale a actionarilor o reprezinta detinerea de actiuni (personala sau impreuna cu alti actionari) reprezentand cel putin 5% din capitalul social al societatii careia ii este adresata cererea de convocare a adunarii generale.

 

SIF Banat-Crisana a achizitionat actiunile mentionate exclusiv pentru a indeplini cerinta legala necesara in vederea exercitarii dreptului legal de a cere convocarea unei adunari generale a actionarilor SIF Oltenia S.A.

 

Situatiei descrise ii sunt aplicabile prevederile art. 2, alin. (3) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit carora Cooperarea dintre actionari in cazul oricareia dintre activitatile enumerate mai jos nu conduce, prin ea insasi, la concluzia ca actionarii actioneaza in mod concertat:  

(…) c) exercitarea drepturilor legale ale actionarilor, altele decat cele referitoare la numirea membrilor consiliului de administratie/de supraveghere:  

(…)  (iii) de a convoca o adunare generala, alta decat adunarea generala ordinara care trebuie intrunita, conform legii, minimum o data pe an”.

 

Norma legala prezuma cu titlu de prezumtie legala ca intre actionarii care se regasesc in ipotezele prevazute de lege nu exista o actiune concertata, simpla cooperare intre acestia in vederea exercitarii unor drepturi legale nefiind suficienta pentru a demonstra existenta unei politici comune cu privire la un emitent.

 

In urma achizitiei actiunilor aratate, SIF Banat-Crisana detine impreuna cu Societatea de Investitii Financiare (SIF) Muntenia S.A. un numar total de 29.008.287 actiuni emise de SIF Oltenia S.A. Craiova (simbol SIF5), reprezentand un procent de 5,000000% din totalul drepturilor de vot, astfel:

 

1. Identitatea emitentului: SIF OLTENIA SA, Adresa: Craiova, str. Tufanele nr. 1, CUI 4175676  Nr. ORC J16/1210/30.04.1993, Adresa: Craiova, str. Tufanele nr. 1

2. Simbol piata reglementata: SIF5

3. Tipul valorii mobiliare: actiuni

4. Tipul tranzactiei: achizitie (cumparare) actiuni

5. Denumirea completa a actionarilor:

5.1 Persoana juridica: Societatea de Investitii Financiare BANAT-CRISANA SA,

Adresa de contact: Calea Victoriei nr 35A, ARAD 310158, jud. Arad, Romania,

Capital social subscris si varsat: 51.746.072,40 LEI,

Numar de ordine in Registrul Comertului: J02/1898/1992,

Cod de Identificare Fiscala: RO2761040,

Numar Registru ASF: AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 ,

Numar Registru ASF: SIIRS PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006,

Cod de Identificare a Entitatii Juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274.

5.2 Persoana juridica: Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA,

Adresa de contact: Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 80.703.651,5 lei,

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/27499/1992,

Cod de Identificare Fiscala: 3168735,

Numar Registru ASF PJR09SIIR/400005/15.06.2006,

Cod de Identificare a Entitatii Juridice (LEI) 2549007DHG4WLBMAAO98.

6. Actiuni detinute: 29.008.287 actiuni reprezentand 5,000000% din capitalul social:

          - SIF Banat-Crisana S.A.: 11.608.287 actiuni reprezentand 2,00086% din capitalul social, atins la data de 12.03.2019, data decontarii tranzactiei;

          - SIF Muntenia S.A.: 17.400.000 actiuni, reprezentand 2,99914% din capitalul social.

         

 

Cu aleasa consideratie,

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea