Comunicat privind aprobarea Ratei Reglementate a Rentabilitatii- RRR

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

                  

SNTGN Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca prin Ordinul nr. 75/6 mai 2020 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, publicat in Monitorul Oficial nr.386/13.05.2020, a fost aprobat un nivel al ratei reglementate a rentabilitatii (RRR) exprimata in termeni reali, inainte de impozitare, aplicata la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport si de sistem al gazelor naturale pana la sfarsitul celei de-a patra perioade de reglementare de 6,39%.

Conform ordinului ANRE nr.41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, pentru capitalul investit in imobilizarile corporale si necorporale, puse in functiune/receptionate in cadrul perioadei a patra de reglementare, ce constituie obiective ale sistemului de transport al gazelor naturale, se acorda un stimulent in valoare de 1 punct procentual peste rata reglementata a rentabilitatii capitalului investit.

SNTGN Transgaz SA Medias este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale si asigura indeplinirea in conditii de eficienta, transparenta, siguranta, acces nediscriminatoriu si competitivitate a strategiei nationale privind transportul intern si international al gazelor naturale si dispecerizarea gazelor naturale, precum si cercetarea si proiectarea in domeniul specific activitatii sale, cu respectarea cerintelor legislatiei europene si nationale, a standardelor de calitate, performanta, mediu si dezvoltare durabila.

 

 

SERVICIUL COMUNICARE