Comunicat privind proiectul scrisorii de asteptari-derulare selectie membri CS

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

      Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data comunicatului: 30 august 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment de raportat

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul investitor asupra faptului ca in data de 29 august 2019, Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica tutelara, a transmis proiectul scrisorii de asteptari in vederea derularii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Translectrica” SA.

In conformitate cu art.6, respectiv art.9 din Anexa nr.1c din Hotararea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, anuntam ca proiectul scrisorii de asteptari va fi disponibil din data de 30.08.2019, ora 09:00 pe pagina de internet a Companiei, respectiv www.transelectrica.ro.

In temeiul prevederilor Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica tutelara, organizeaza, in data de 09.09.2019, ora 09:00, la sediul Ministerului Economiei, consultari cu actionarii care reprezinta, impreuna sau individual, peste 5% din capitalul social al companiei, in vederea definitivarii scrisorii de asteptari pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA.

In cazul in care pragul de 5% este atins doar impreuna de doi sau mai multi actionari, acestia vor transmite in scris Autoritatii publice tutelare structura grupului care reprezinta impreuna cel putin 5% din capitalul social, la consultari participand un singur reprezentant al grupului respectiv.

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

                 Alina - Elena TEODORU

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

 

                Membru Directorat