Comunicat privind ratingul Transgaz

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

 

Data raportului: 05 aprilie 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT: Rating companie

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza asupra faptului ca a incetat contractul pentru servicii de rating incheiat cu S&P Global Ratings .

Urmare a analizei interne, compania a decis incheierea contractului pentru servicii de rating cu Fitch Ratings, respectand toate prevederile legale in ceea ce priveste achizitia acestor servicii.

Mentionam faptul ca in prezent Transgaz se afla in perioada de evaluare pentru acordarea unui nou rating, ca urmare a incheierii noului contract incepand cu data de 28.03.2019. Asteptarile noastre sunt ca noul rating sa fie acordat Transgaz in perioada mai - iunie 2019.

SNTGN Transgaz SA Medias este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale si asigura indeplinirea in conditii de eficienta, transparenta, siguranta, acces nediscriminatoriu si competitivitate a strategiei nationale privind transportul intern si international al gazelor naturale si dispecerizarea gazelor naturale, precum si cercetarea si proiectarea in domeniul specific activitatii sale, cu respectarea cerintelor legislatiei europene si nationale, a standardelor de calitate, performanta, mediu si dezvoltare durabila.

 

 

Director General

Sterian Ion