Conferinta telefonica investitori si analisti - Raport trim. 1 2020

M MedLife S.A.

RAPORT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 15.05.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

 RAPORT DE INFORMARE

Disponibilitate prezentare pentru conferinta telefonica cu investitorii si analistii - Rezultate financiare T1 2020

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte periodice, este disponibila prezentarea aferenta conferintei telefonice pentru Rezultatele Financiare T1 2020.

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

De asemenea, prezentarea poate fi consultata si prin accesarea link-ului de mai jos.

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

__________________

Mihail Marcu

Director General