Consultare ASF pe tema schimbarii denumirii SIF Moldova

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 27.04.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Comunicat privind rezultatul consultarilor cu ASF pe tema schimbarii denumirii SIF Moldova.

Avand in vedere inscrierea pe ordinea de zi a AGEA din 27.04.2018 a punctului referitor la schimbarea denumirii SIF Moldova SA si in baza votului actionarilor (Raport curent din 27.04.2018) dorim sa informam actionarii SIF Moldova despre rezultatul consultarilor noastre cu ASF pe subiectul schimbarii denumirii companiei.

 

Astfel, s-a desfasurat o corespondenta de specialitate si au avut loc intalniri formale si informale, inainte si dupa propunerea schimbarii denumirii in FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

 

Desi initial propunerea noastra parea sa fie privita favorabil, formal, pozitia finala a ASF a fost aceea ca nu ar fi posibila schimbarea denumirii, invocandu-se ramanerea in vigoare a unei prevederi din Legea nr 133/1996 de transformare a fostelor Fonduri al Proprietatii Private care stipuleaza ca FPP II Moldova se va numi “Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A.”

 

SIF Moldova a adus argumente juridice solide, cu sprijinul a doua case de avocatura cu experienta, in sustinerea faptului ca actionarii sunt singurii indreptatiti sa hotarasca ce denumire are o societate cu capital privat 100%, in conformitate cu Legea societatilor comerciale si nici o alta prevedere legala nu interzice aceasta decizie. Apreciem ca nici macar L133/1996 nu interzice o alta denumire si, in orice caz, aceasta lege a avut prevederi tranzitorii care au fost demult modificate de legislatia speciala privind piata de capital, si in final de legislatia AFIA.

 

Desi punctul de vedere al ASF nu este considerat chiar de catre Autoritate “un act oficial de interpretare in conditiile legii”, intelegem ca, daca am inainta o cerere de autorizare a Actului constitutiv continand noua denumire, ar fi probabila respingerea acesteia pe motivele mai sus mentionate.

 

Mai mult, conform prevederilor art. 1 (3) din Legea nr. 297/2004 ASF are in competenta aplicarea prevederilor acestei legi precum si a celorlalte prevederi legale privind piata de capital. Legea nu a protejat denumirile unor entitati autorizate ci a protejat activitatile acestora, stabilind interdictia de a desfasura activitati. Prin urmare, entitatea poate sa poarte orice denumire doresc actionarii. Sub controlul ASF este doar organizarea desfasurarii activitatii acestei entitati.

Constatam astfel ca, desi actionarii s-au pronuntat cu un vot covarsitor in favoarea schimbarii denumirii in FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST (reprezentand 70,28% din voturile exprimate ), pentru moment, nu putem duce la indeplinire aceasta hotarare.

 

In final, in acord cu vointa actionarilor, conducerea SIF Moldova reitereaza necesitatea de a continua modernizarea si consolidarea companiei si finalizarea conformarii la legislatia europeana emisa prin Directiva privind fondurile alternative de investitii, care tine cont de realitatile industriei fondurilor de investitii si le impulsioneaza.

 

Prin urmare, avand cunostinta de existenta proiectului de Lege a fondurilor de investitii alternative, solicitam finalizarea si transmiterea cu celeritate catre Legislativ a acestui proiect care va finaliza transpunerea nationala a Directivei UE si va elimina prevederi anacronice de natura a bloca o simpla schimbare de nume, sau care impieteaza asupra proprietatii private prin pragul de detinere de 5%.

 

Costel Ceocea 

Presedintele Consiliului de Administratie

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate