Contract cf.art.234 lit.i din Reg.5/2018 - ELCEN Bucuresti

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

                                                                                                                                                                                                                           

Data Raportului: 17 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·      S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un act juridic de tipul celor prevazute la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza un act juridic a carui valoare depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2018, astfel:

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea estimata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1

ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.

Contract – Cadru nr. VG72/24.04.2019 de vanzare-cumparare a gazelor naturale, incheiat intre producatorii de gaze naturale si clientii finali eligibili

Vanzare - cumparare gaze naturale ptr. producerea de energie termica in centralele de cogenerare si centralele termice destinate consumului populatiei (01.05.2019-31.03.2020)

530.419.696,72

Factura de regularizare scadenta in 15 zile de la data emiterii

-

-

la nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

Contractul de vanzare - cumparare gaze naturale nr. VG72/2019 a fost transmis de catre ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. la data de 15.05.2019.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU