Contract incheiat cu C.F.R. Marfa S.A.

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 12511/ 28.03.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 11/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

28.03.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Avand in vedere prevederile art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, precum si art. 82 din Legea nr. 24/2017, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la incheierea contractului S-CA 57/28.03.2019 cu SOCIETATEA NATIONALA de TRANSPORT FEROVIAR de MARFA “CFR MARFA” S.A., serviciile de transport urmand a fi prestate in temeiul acestui contract incepand cu data de 01.04.2019, dupa cum urmeaza:

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

Societatea CONPET S.A. si SOCIETATEA NATIONALA de TRANSPORT FEROVIAR de MARFA “CFR MARFA” S.A.

Nr. Contract

S-CA 57/28.03.2019

Obiectul contractului

Servicii de transport pe calea ferata al titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de CONPET S.A.

Valoarea contractului

242.420.640 lei

Creante reciproce

-

Penalitati stipulate

Penalitati de intarziere 0,03% / zi;

Garantii constituite

Scrisoare de garantie de buna executie in cuantum de 500.000 lei

Termene si modalitati de plata

30 de zile de la primirea facturii

Durata

de la 01.04 .2019 pana la 31.03.2023

 

 

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS