Contract incheiat cu OMV Petrom cu valoare >10% din cifra de afeceri neta

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 8194/ 28.02.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 7/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

28.02.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Avand in vedere prevederile articolului 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, societatea Conpet S.A. informeaza actionarii/ investitorii cu privire la incheierea contractului BC OMV 32/ 26.02.2019 cu OMV Petrom S.A. Bucuresti. Serviciile de transport urmeaza a fi prestate in temeiul acestui contract incepand cu 01.03.2019, dupa cum urmeaza:

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

Incheiat intre CONPET SA Ploiesti si OMV Petrom SA Bucuresti

Nr. contract

Contract pentru transportul titeiului nr. BC OMV 32/26.02.2019

incheiat la data de 28.02.2019

Obiectul contractului

Contract de prestare a serviciilor de transport titei de tara si import, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de Parti pana la 29.02.2020

Valoarea contractului

308.746.562 lei

Creante reciproce

-

Penalitati stipulate

Penalitati de intarziere 0,04% / zi

Garantii constituite

Garantia platii contravalorii serviciilor conform contractului BC OMV 32/26.02.2019, valabila pana la data de 31.03.2020, in valoare de 21.868.522,86 lei

Termene si modalitati de plata

25 de zile de la primirea facturii

Durata contractului

de la 01.03.2019 pana la 29.02.2020

 

 

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS