Contract privind activitatea de Market Maker

M MedLife S.A.

Nr. 75/10.02.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 10.02.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

Contract privind activitatea de market maker pe piata reglementata la vedere administrata de BVB incheiat cu SSIF BRK Financial Group.

 

Detalii privind contractul

Durata contractului: 1 an incepand cu data de 10.02.2020 cu posibilitate de prelungire

Obiectul contractului: servicii de Market Maker pe piata Reglementata la Vedere administrata de BVB in conformitate cu prevederile Regulamentului BVB

 

 

Mihail Marcu

Director General