Conversie obligatiuni iulie 2019

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 29.07.2019

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:              J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     4.815.093.171 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

           

1.      Evenimente importante de raportat

 

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

Banca Transilvania S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca Pretul de Conversie pentru convertirea Obligatiunilor Bancii Transilvania in actiuni Banca Transilvania (TLV), calculat conform Prospectului de Oferta aprobat prin decizia C.N.V.M. nr. 304/4.04.2013 si Decizia nr. 345/18.04.2013 este de 2,2648 RON/actiune.

Mentionam ca acest pret a fost calculat la Data de Fixare a Pretului, respectiv 27 iulie 2019, si este egal cu media dintre pretul zilnic maxim si minim al Actiunilor pe Piata Regular, ponderata cu volumul zilnic tranzactionat pe Piata Regular pe parcursul celor 90 de zile in care Actiunile au fost tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, imediat anterioare Datei de Fixare a Pretului.

Detinatorii de obligatiuni care doresc convertirea obligatiunilor in actiuni sunt rugati sa transmita o notificare scrisa si irevocabila, catre intermediar BT Capital Partners, privind conversia conform Anexei 4 din Prospectul de Oferta in termen de 30 de zile de la Data de Fixare a Pretului, adica pana la data de 27 august 2019.

Formularul de Notificare privind conversia se gaseste la sediul BT Capital Partners din Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0374-778.035, sau pe mail la adresa: [email protected]

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU