Convocare AGAO 05(06).03.2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 3890/ 30.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 3/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

30.01.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 05.03.2020 (prima convocare)/ 06.03.2020 (a doua convocare), ora 10:00

 

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.01.2020, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 05.03.2020 (prima convocare)/ 06.03.2020 (a doua convocare).

 

A.G.O.A. este convocata pentru data de 05.03.2020 (prima convocare)/ 06.03.2020 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 25.02.2020. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 25.03.2020, stabilirea datei de 24.03.2020 ca ex-date aferenta A.G.O.A. 

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2020.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii CONPET S.A. pentru anul 2020, insotit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

4. Aprobarea desemnarii reprezentantului autoritatii tutelare Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. pentru a semna in numele Societatii CONPET S.A. contractul de mandat al dlui. Buica Nicusor – Marian numit in calitate de administrator al Societatii prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5 din data de 30.09.2019.

5. Aprobarea datei de 25.03.2020 propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare, cu ex date 24.03.2020.

6. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 05.03.2020 (06.03.2020)

 

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS