Convocare AGAO 19(20).11.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 39788/ 11.10.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 29/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

11.10.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 19.11.2019 (prima convocare)/ 20.11.2019 (a doua convocare), ora 10:00

 

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 11.10.2019, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 19.11.2019 (prima convocare)/ 20.11.2019 (a doua convocare).

 

A.G.O.A. este convocata pentru data de 19.11.2019 (prima convocare)/ 20.11.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 08.11.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 10.12.2019, stabilirea datei de 09.12.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A. 

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Informare cu privire la prelungirea pana la data de 31.03.2020 a termenului pentru ducerea la indeplinire a masurilor ramase de indeplinit din Decizia 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.

3. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie privind numarul de avarii tehnice inregistrate pe anul 2017,  avand urmatoarele propuneri:

a) aprobarea gradului de indeplinire a indicatorului de performanta ”scaderea numarului de avarii tehnice” al administratorilor recalculat pentru anul 2017 si pe cale de consecinta aprobarea gradului total de indeplinire al indicatorilor de performanta ai administratorilor societatii, recalculat pentru anul 2017;

b) aprobarea recalcularii subcomponentei variabile a indemnizatiei administratorilor pentru anul 2017 in functie de gradul total de indeplinire al indicatorilor de performanta ai administratorilor societatii, recalculat pentru anul 2017 si luarea masurilor necesare de catre conducerea executiva pentru recuperarea diferentelor de la administratorii respectivi.

4. Aprobarea datei de 10.12.2019 propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare, cu ex date 09.12.2019.

5. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 19.11.2019 (20.11.2019)

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS