Convocare AGOA & AGEA 26(27).03.2019 & Numire Director General Adjunct

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 6585/ 18.02.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 4/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

18.02.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

I.     Convocarea A.G.O.A. pentru data de 26.03.2019 (prima convocare)/ 27.03.2019 (a doua convocare), ora 10:00

II.  Convocarea A.G.E.A. pentru data de 26.03.2019 (prima convocare)/ 27.03.2019 (a doua convocare), ora 11:00

III.  Numirea Directorului General Adjunct al societatii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.                   - II. Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 26.03.2019 (prima convocare)/ 27.03.2019 (a doua convocare), ora 10:00, respectiv ora 11:00

 

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 18.02.2019, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 26.03.2019 (prima convocare)/ 27.03.2019 (a doua convocare).

 

A.G.O.A. este convocata pentru data de 26.03.2019 (prima convocare)/ 27.03.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 15.03.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 12.04.2019, stabilirea datei de 11.04.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A.

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

 

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea tranzactiei cu S.N.T.F.M. “CFR MARFA” S.A. ce se va concretiza prin incheierea unui contract avand ca obiect “Servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de CONPET S.A..

3. Aprobarea datei de inregistrare 12.04.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 11.04.2019.

4. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

 

A.G.E.A. este convocata pentru data de 26.03.2019 (prima convocare)/ 27.03.2019 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A. este 15.03.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 12.04.2019, stabilirea datei de 11.04.2019 ca ex-date aferenta A.G.E.A.

 

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

 

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea declansarii operatiunii de majorare a capitalului social al societatii CONPET S.A. cu valoarea terenurilor detinute in baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate si aprobarea formularii unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor in suprafata totala de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, in vederea majorarii capitalului social al CONPET S.A.

3. Aprobarea datei de inregistrare 12.04.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 11.04.2019.

4. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.E.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Numirea Directorului General Adjunct al societatii

 

Urmare derularii procedurii de recrutare si selectie a Directorului General Adjunct efectuata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie a aprobat, prin Decizia nr. 5/ 18.02.2019, numirea dnei. Dumitrache Mihaela - Anamaria in functia de Director General Adjunct incepand cu data de 18.02.2019, cu un mandat pe o perioada de 4 ani, respectiv pana la data de 17.02.2023 (inclusiv), delegandu-i conducerea societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Contractul de mandat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. si Convocatorul A.G.E.A. convocate pentru data de 26.03.2019 (27.03.2019).

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS