Cooptarea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 7701/09.09.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 09.09.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Cooptarea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, in cadrul sedintei din data de 06.09.2019, Consiliul de Supraveghere, in conformitate cu prevederile art. 1537 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a procedat la numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, in persoana d-lui Dan-Viorel PAUL, de profesie economist, domiciliat in Bucuresti. Pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a adunarii generale ordinare a actionarilor se va include un punct referitor la alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin