Decizia ASF nr. 1109/04.09.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 7798/11.09.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 11.09.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Decizia A.S.F. nr. 1109/04.09.2019

In continuarea Raportului curent nr. 6553/22.07.2019, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, prin Decizia nr. 1109/04.09.2019, A.S.F. a respins plangerea prealabila formulata de societatea noastra impotriva Deciziei A.S.F. nr. 934/18.07.2019 prin care a fost respins documentul de oferta publica de cumparare a actiunilor emise de S.I.F. Transilvania intocmit in baza hotararii A.G.E.A. din data de 06.03.2019.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin