Decizia ASF nr. 934/18.07.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 6553/22.07.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 22.07.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Decizia A.S.F. nr. 934/18.07.2019

In continuarea Raportului curent nr. 5499/19.06.2019, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, prin Decizia nr. 934/18.07.2019, A.S.F. a respins documentul de oferta publica de cumparare a actiunilor emise de S.I.F. Transilvania, intocmit in baza hotararii A.G.E.A. din data de 6 martie 2019, motivand ca perioada de derulare a ofertei a expirat si ca nu se admite conditia din oferta „totul sau nimic, conditie rezolutorie de natura sa faca oferta publica de cumparare revocabila”.

Precizam faptul ca documentatia aferenta ofertei publice a fost depusa la A.S.F. cu respectarea hotararii adunarii generale a actionarilor si a termenelor impuse prin reglementarile A.S.F. in vederea aprobarii in termen a Documentului de oferta publica de cumparare actiuni.

Documentul de oferta publica de cumparare actiuni a fost supus aprobarii cu mentionarea expresa a faptului ca este irevocabila pe toata perioada de derulare a acesteia.

Decizia de respingere a ofertei va fi contestata prin plangere prealabila la A.S.F., in termenul legal.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin