Decizia CA SNN privind initierea programului de oprire planificata U1

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data raport: 08.05.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie SNN privind initierea programului de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda

 

 

SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra Deciziei Consiliului de Administratie al SNN, intrunit in sedinta in data de 08.05.2020, de a demara programul de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda incepand cu data de 20 iunie 2020. 

 

In mod uzual, opririle planificate ale unitatilor nucleare se realizeaza alternativ, o data la doi ani pentru fiecare unitate, in perioada mai-iunie, dar in conditiile de pandemie la nivel international, similar altor centrale nucleare, oprirea planificata a Unitatii 1 de la Cernavoda s-a amanat.

 

Reamintim ca decizia amanarii opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost adoptata in data de 07.04.2020 de catre Consiliul de Administratie al SNN si a fost determinata de contextul actual al epidemiei de COVID-19 coroborat cu masurile aferente Planului de protectie al personalului pentru asigurarea continuitatii operarii si productiei, intrucat derularea unei opriri planificate reprezinta un proiect complex de investitie prin structura logistica, contractare si personal implicat. 

 

Decizia intrarii in programul de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda incepand cu data de 20 iunie, pentru o perioada aproximativa de 42 de zile, a fost adoptata de Consiliul de Administratie al SNN intrunit in sedinta in data de 8 mai 2020, in baza analizei tuturor factorilor de impact asupra opririi planificate a Unitatii 1.

 

SNN va emite, anterior datei de 20 iunie 2020, un comunicat de presa privind inceperea efectiva a  programului de oprire planificata  a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

 

Amanarea si realizarea opririi planificare a Unitatii 1 CNE Cernavoda incepand cu data de 20 iunie 2020 nu afecteaza mentinerea nivelului inalt de securitate nucleara si eficienta in operare a Centralei, productia desfasurandu-se la parametri normali.

 

 

Cosmin Ghita

Director General