Decizia Directoratului din data de 04.06.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr.  3753/04.06.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-  Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 04.06.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Decizia Directoratului din data de 04.06.2020

In continuarea Raportului curent nr. 2167/13.03.2020, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 04.06.2020, Directoratul societatii a revocat Decizia Directoratului nr. 1/10.03.2020 prin care a fost aprobata suspendarea Contractului de mandat nr. 6494/11.08.2017 al d-lui Constantin Fratila.

Mentionam faptul ca Decizia Directoratului din data de 04.06.2020 a avut in vedere urmatoarele:

(i) faptul ca dl. Constantin Fratila a fost ales in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 28.04.2017, iar dupa avizarea noii componente a Consiliului de Supraveghere prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017 s-a incheiat Contractul de mandat nr. 6494/11.08.2017 intre S.I.F. Transilvania S.A., in calitate de mandant si dl. Constantin Fratila, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;

(ii) faptul ca legatura juridica existenta intre societate si membrii Consiliului de Supraveghere imbraca forma unui contract de mandat, conform legii; prin contractul de administratie sunt detaliate si personalizate drepturile si obligatiuile partilor participante in actul de supraveghere al societatii, in cadrul organizat al Consiliului de Supraveghere;

(iii) faptul ca semnarea contractului de mandat sau „retragerea” semnaturii de pe acest contract nu conduce la inceperea, incetarea sau suspendarea legaturii juridice de mandat existente intre mandant si mandatar, legatura ce este data prin forta legii ca efect al hotararii adunarii generale a actionarilor de alegerea a membrilor Consiliului de Supraveghere;

(iv) faptul ca prin art. 3 al Hotararii A.G.O.A. din 28.04.2020 s-a respins pornirea actiunii in raspundere impotriva d-lui Constantin Fratila, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfasurata in cadrul societatii si a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adauga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societatii.

(v) faptul ca incetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Supraveghere se poate realiza intr-un numar limitat de cazuri, respectiv ca efect al intelegerii partilor, demisie, revocarii de catre adunarea generala a actionarilor sau retragerea autorizatiei acordate de A.S.F., iar Decizia Directoratului nr. 1/10.03.2020 nu se incadreaza in niciuna din situatiile prezentate anterior si nici nu se sprijina pe o astfel de situatie juridica.

 

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

 

Tony-Cristian Raduta-Gib

Membru al Directoratului/Director