Decizie ASF nr.558/18.04.2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 19.04.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - Decizie A.S.F. nr. 558/18.04.2019

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in data de 19.04.2019 a primit Decizia A.S.F. nr. 558/18.04.2019 privind prezumarea actiunii concertate a grupului format din actionarii: S.I.F. Oltenia S.A., ALIMENTARA S.A. Slatina, FLAROS S.A. Bucuresti, MERCUR S.A. Craiova, UNIVERS S.A. Rm. Valcea, VOLTALIM S.A. Craiova, dl. Ciurezu Tudor si dl. Hanga Radu, in legatura cu emitentul S.I.F. Banat Crisana.

Grupul are obligatia de a se incadra in prevederile art. 2861 alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Instructiunii CNVM nr. 6/2012 in termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Anexam Decizia A.S.F. nr. 558/18.04.2019.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

  

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

         

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate