Decizie Directorat referitoare la majorarea capitalului social al SMART SA

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                  Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 03 iunie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat – majorarea capitalului social al filialei SMART S.A.

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA anunta / informeaza persoanele interesate ca in urma Hotararii AGEA nr.13/08.05.2019 prin care s-a aprobat participarea Companiei la majorarea capitalului social al Societatii pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart” - SA, filiala a Companiei, cu un aport in numerar in valoare maxima de 24.000.000 lei,

 

prin raportare la consemnarile din procesul verbal al sedintei adunarii, astfel cum au fost solicitate de catre actionarul Statul roman prin Ministerul Economiei pe baza pozitiei exprimate de catre Consiliul Concurentei prin adresa nr.4599/18.04.2019, atasata prezentei, respectiv cu privire la verificarea de catre Companie a operatiunii de majorare din perspectiva reglementarilor incidente in materia ajutorului de stat,

 

Directoratul Companiei a fost de acord cu demararea operatiunilor de implementare a majorarii capitalului social al filialei cu efectuarea prealabila a testului operatorului economic privat (OEP) de catre filiala si cu demararea operatiunilor necesare delegarii catre Consiliul de Administratie al filialei a competentei de aprobare a majorarii de capital cu un aport in numerar in valoare maxima de 24.000.000 lei precum si indeplinirea tuturor masurilor prealabile acestei operatiuni.

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

              Constantin SARAGEA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

 

              Membru Directorat