Decizii ale Consiliului de administratie 19.12.2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 20.12.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Decizii ale Consiliului de administratie

SIF Banat-Crisana aduce la cunostinta actionarilor ca, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 si a Actului Constitutiv al societatii, in sedinta din data de 19 decembrie 2019, Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana a hotarat:

  •   Infiintarea unei noi Sucursale a SIF Banat-Crisana SA in Bucuresti, avand denumirea: „SIF Banat-Crisana SA Arad-Sucursala Bucuresti-Rahmaninov”, cu sediul la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3.
  •   Sucursala Bucuresti-Rahmaninov va desfasura acelasi obiect de activitate cu al societatii mama.
  •   Numirea domnului Bogdan-Alexandru Dragoi, in calitate de persoana imputernicita sa reprezinte Sucursala Bucuresti-Rahmaninov, cu o durata nelimitata a mandatului.
  •   Aprobarea actualizarii art. 2 alin. (2) din Actul constitutiv al SIF Banat-Crisana in urmatoarea forma: „Art.2 Obiectul de activitate al societatii. (2) Sucursala Bucuresti-Rahmaninov a Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana SA, fara personalitate juridica, desfasoara acelasi obiect de activitate cu societatea mama.”
  •   Incetarea activitatii, desfiintarea si radierea de la ORC Bucuresti a Sucursalei Bucuresti a SIF Banat-Crisana SA cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera A1, de la data emiterii de catre ASF a avizului privind modificarea actului constitutiv conform punctului anterior.
  •   Imputernicirea domnului Dragoi Bogdan-Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana SA, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat si pentru indeplinirea formalitatilor necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul Registrului Comertului si oriunde va fi necesar pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.   

 

 

Presedinte-Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea