Decizii ASF

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 24.10.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat: Decizii ale A.S.F.

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii ca a luat act de Deciziile A.S.F. nr. 1286, 1287, 1288 si 1290 din 23.10.2019, disponibile la simbolul societatii SIF5 pe www.bvb.ro, prin care au fost sanctionati patru membri ai Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A, respectiv dl. Tudor Ciurezu, dl. Nicolae Stoian, dna. Anina Radu si dna. Carmen Popa, pentru nerespectarea prevederilor Deciziei A.S.F. nr. 937/18.07.2019.

Reamintim faptul ca S.I.F. Oltenia S.A. a solicitat instantei de judecata suspendarea executarii Deciziei A.S.F. nr 937/18.07.2019 iar dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, cu termen de judecata la data de 10.12.2019.

 

Anexam Deciziile A.S.F. nr. 1286, 1287, 1288 si 1290/23.10.2019.

   

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General             

    

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate