Declaratie detineri conform Instructiunii 6/2012

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 19.02.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Declaratie detineri conform Instructiunii 6/2012

 

In conformitate cu art. 2 alin (2) din Instructiunea CNVM nr. 6/2012, emisa in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, SIF Moldova transmite atasata Declaratia de detineri actiuni la emitentul SIF Transilvania SA privind depasirea involuntara a limitei de 5% din capitalul social, produsa urmare a  diminuarii capitalului social al emitentului.

 

 

Claudiu Doros

Director General

 

Michaela Puscas                                                                                                                           

Ofiter de Conformitate