Declaratie detineri conform Instructiunii nr. 6/2012

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 08.10.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat:

Declaratie detineri conform Instructiune CNVM nr. 6/2012

 

In conformitate cu art. 2 alin. (2) din Instructiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisa in aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, va transmitem Declaratia detinerilor S.I.F. Oltenia S.A. la emitentul  S.I.F. Banat-Crisana S.A. la data de 07.10.2019.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate